title image

Zpracovaný Plán zimní údržby komunikací je po jeho schválení Ministerstvem dopravy ČR základním podkladem pro zmírňování závad, vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací v zimním období (od 1. 11. do 31. 3.).

Úkolem zimní údržby je:

  • zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami,
  • zmírňování nepříznivých vlivů ledovky a náledí, které na komunikacích vznikly,
  • odstraňování sněhu z povrchu komunikace, který se na ni dostal spadem z atmosféry nebo navátím z okolního terénu,
  • zmírňování kluzkosti zasněžené komunikace,
  • provádět zimní údržbu silnic, zmírňovat zimní povětrnostní podmínky na silniční síti pro umožnění provozu na těchto komunikacích.

error

Sledujte nás na Facebooku, ať vám neuniknou novinky ze zlínských silnic