Stavby provedené v roce 2010

Správa a údržba silnic Valašska s.r.o. – oprava komunikací v areálu společnosti ve Valašském Meziříčí

ARAVER Staré Město – oprava účelových komunikací

TS Luhačovice – oprava místních komubnikací tryskací metodou

Městys Pozlovice – oprava místních komubnikací tryskací metodou

Obec Sazovice – oprava místní komunikace u koupaliště

TOMI-REMONT a.s. – oprava železničních přejezdů tryskací metodou

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. – komunikace Ludkovice – Pradliska: montáž svodidel

Obec Lukoveček – oprava místní komunikace Mlýnská

Obec Lukoveček – oprava místní komunikace Sýkoří

ŘSZK – oprava porpustku v Rudimově

PLASTMONT Bures, s.r.o. – frézování a pokládka ABS v areálu společnosti

Valentík, s.r.o. – frézování, pokládka ABS – sportovní areál Sazovice

SMO a.s. – pokládka OKS a ABS na ČOV Vizovice

Obec Tichov – oprava MK na Paseky

Obec Lhota – oprava MK a výměna dopravního značení

KOWAG – oprava komunikací v areálu společnosti v Rokytnici

Anvis AVT s.r.o. – oprava komunikací a stavba parkoviště v areálu v Drnovicích

ŘSZK – stavební údržba mostu ev. č. 497-001: Bohuslavice u Zlína

Obec Ublo – oprava autobusové točny

Obec Halenkovice – oprava MK Kržle a Zemanové

Polfin Ploština s.r.o. – oprava komunikací na farmě v Loučce a Tichově

DIPS Zlín s.r.o. – pokládka OKS a ABS na MK Na Strži ve Fryštáku

SILAMO s.r.o. – pokládka drenážního asfaltu na bežecké dráze v Prakšicích

SILAMO s.r.o. – pokládka OKS a ABS na MK v Prakšicích a Velkém Ořechově

TOMI REMONT a.s. – frézování a pokládka ABS na žel. přejezdu v Bohuslavicích nad Vláří

DIPS Zlín s.r.o. – frézování a pokládka ABS na komunikaci ul. Tovární Fryšták

Město Valašské Meziříčí – oprava MK ul. Nerudova

Město Fryšták – úpravy křižovatky II/489 a II/490

Město Staré Město – oprava MK na ul. Seiferova, Bří Mrštíků a Kopánky

Domov pro seniory Burešov p.o.  – chodnímk v zahradě

DIPS Zlín s.r.o. – oprava účelové komunikace v areálu Barum Continental v Otrokovicích

Elkoplast Slušovice s.r.o. – oprava ploch v areálu společnosti

STAPESTAV – oprava komunikací v areálu RENOMIX Louky