O firmě

Město Slušovice - MK K Lípě

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., provádí opravy i realizace místních a účelových komunikací, chodníků ze zámkových dlažeb, parkovišť a odstavných ploch pro obce, města, fyzické i právnické osoby.

Pokládáme asfaltobetony finišery VOGELE SUPER 1300-2 a VOGELE SUPER 800.

Frézujeme živičné povrchy frézou Wirtgen W100i a Wirtgen DC50.

Opravujeme komunikace asfaltovými technologiemi tryskací metodou TURBO.

Důkazem naší spolehlivosti, kvality a záruky jsou tři poslední roky bez jediné reklamace.

Zajišťujeme tyto služby:

  • Realizace a opravy komunikací, chodníků, parkovišť a zpevněných ploch
  • Vysprávky komunikací a ploch asfaltovými technologiemi TURBO
  • Pokládka asfaltového betonu finišerem VÖGELE
  • Frézování živičných povrchů frézou WIRTGEN
  • Dodávka a montáž svislého dopravního značení
  • Dodávka a montáž ocelových silničních svodidel
  • Sečení travních porostů podél místních a účelových komunikací
  • Opravy mostních objektů a silničního příslušenství
  • Odvodnění komunikací (příkopy, žlaby, propustky)
  • Výškové úpravy uličních vpustí a poklopů šachet v komunikacích