title image

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Zimní údržba se provádí dle Plánu zimní údržby.

Dispečerská služba
tel.: 577 044 204
mobil: 602 436 601
e-mail: dispecink@suszlin.cz

Sjízdnost komunikací v zimě

Aktuální situace ve Zlínském kraji

Další informace k provádění zimní údržby na komunikacích ve Zlínském kraji naleznete u našich partnerů:

Operační plán zimní údržby