title image

Vysprávky asflatobetonových komunikací tryskovou metodou

Technologie vysprávek asfaltobetonových komunikací tryskovou metodou spočívá ve vyplňování poruch obrusných vrstev směsí ušlechtilého kameniva a asfaltové emulze pomocí speciálního zařízení pod tlakem stlačeného vzduchu. Technologie je vhodná pro vysprávky drobnějších výtluků, otevřených povrchů, místních prosedlin a uvolněných povrchových vrstev vozovek.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., realizuje pomocí zařízení Turbo 5000 ročně 1 500 tun vysprávek.

Vysprávky vozovek asfaltovým betonem

Technologie se využívá při opravách výtluků a poruch asfaltových komunikací.

V případě vysprávek do upravených výtluků je porušené místo po vyznačení vyfrézováno, případně vybouráno, okraje jsou pomocí diamantových kotoučů obřezány, pak je prostor vyčištěn a provede se spojovací nátěr. Následně dochází k vyplnění prostoru horkou asfaltovou směsí a důkladnému zahutnění. Poslední fází je důkladné ošetření pracovních spár. Pro uvedenou technologii jsou využívány moderní přepravníky, které jsou temperovány horkým vzduchem pro zabezpečení teploty přepravovaných asfaltových směsí.

Pro hutnění vysprávek se používá moderní vibrační válce BOMAG BW 80 AD-2 . Obdobným způsobem se postupuje u vysprávek do neupravených vytluků, u kterých se pouze vyčistí stávající tvar výtluku a se zhutněním se zapraví asfaltovým betonem. Ideální je spáry u neupraveného výtluku ještě vyspravit tryskací metodou TURBO.