title image

Přehled významných staveb provedených v roce 2016

Středisko Zlín

 • ELSO systém spol. s r.o. – Účelová komunikace – Otrokovice
 • IMOS group s.r.o. – Oprava komunikace po vodovodu v obci Býškovice
 • IMOS group s.r.o. – Oprava komunikace po vodovodu v obci Paršovice
 • KKS, spol. s r.o. – Oprava silnice III/4276 Ořechov, průjezdní úsek
 • KKS, spol. s r.o. – Oprava silnice III/36740: Bělov, most ev. č. 36740-1
 • KKS, spol. s r.o. – Oprava přístupové komunikace do areálu Coba, Otrokovice
 • Michal Výmola – Oprava komunikace – Barabáš
 • Obec Březnice   – Oprava komunikace – ulice Kohutka
 • Obec Březnice   – Oprava komunikace – MOHYLA – LES
 • Obec Březnice   – Oprava MK na pozemku p. č. 774 a 796/1 v obci Březnice
 • ŘSD ČR – Správa Zlín – Běžná údržba silnic I. třídy – okres Zlín – 2015-2017 – 06/2016
 • ŘSZK – Silnice III/4975 Pohořelice – Komárov, propustek I
 • ŘSZK – Silnice III/4975 Pohořelice – Komárov, propustek II
 • Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. – III/37926, III/37927, III/37928 Luleč – Nemojany – po kanalizaci
 • Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. – Opravy komunikací v areálu Nemocnice Uherské Hradiště
 • ZEVETA Bojkovice, a.s. – Oprava komunikací v areálu firmy ZEVETA Bojkovice, a.s.
 • ZEVETA Bojkovice, a.s. – Oprava komunikací v areálu firmy ZEVETA Bojkovice, a.s. – Vjezd do areálu

Středisko Zádveřice a Valašské Klobouky

 • FAGUS, a.s. – Oprava komunikace v areálu Lípa
 • JASY Vsetín s.r.o. – Stezka pro chodce a cyklisty, I. Segment – Billa
 • KKS, spol. s r.o. – Oprava silnice II/150: Loukov, extravilán
 • Město Slušovice – Úprava zpevněných ploch technického dvora
 • Město Slušovice – Oprava místních komunikací
 • Miroslav Červenka – Oprava komunikace – Lhotsko
 • MONZA CZ, s.r.o. – Oprava komunikací v areálu firmy MONZA CZ, s.r.o. ve Slušovicích
 • Obec Tichov – Oprava místních komunikací v obci Tichov
 • Obec Trnava – Oprava místních komunikací v obci Trnava
 • Obec Zádveřice – Raková – Oprava místních komunikací
 • Polfin agro, s.r.o. – Oprava účelové komunikace v areálu firmy v Újezdě
 • Polfin Ploština, s.r.o. – Oprava účelové komunikace v areálu firmy v Loučce
 • ŘSZK – Silnice II/494 Vrbětice – Slavičín, silniční svodidlo
 • SILAMO s.r.o. – Oprava komunikace – Uherský Brod, Hydroma
 • SILAMO s.r.o. – Oprava komunikace ulice Na Chmelnici – SO 103, Uherský Brod
 • SILAMO s.r.o. – Oprava komunikace – Uherský Brod, Slovácké strojírny
 • SILAMO s.r.o. – Oprava místní komunikace – Záhorovice – Lány, Kyselka
 • Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. – II/431 Vyškov – Manerov – vysprávky
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava místní komunikace Zborovice – 5. etapa
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava MK – Velké Těšany
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – Kroměříž, ul. Hulínská + Plešovec + Milovice + Bařice
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – Kroměříž, ul. Kotojedská, Troubky, Morkovice
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd  – okres Kroměříž – Zborovice – Medlov
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava místní komunikace Hulín – ul. Partyzánská, ul. P. Bezruče a ul. Tylova, u kostela
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – II/438 most Holešov – Zahnašovice; II/436 Chropyně
 • Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. – Oprava lesních cest ve Velkých Karlovicích
 • Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. – Oprava komunikací I., II. a III. tříd – okres Vsetín – Valašské Klobouky, Liptál, Perná, Podolí
 • SVS-CORRECT spol. s r.o. – Oprava silnice III/4222: Břestek
 • SVUNDZI CZ s.r.o. – Oprava komunikace v areálu ČEZ – Prosenice
 • Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. – Silnice III/50736: Nedašov, mostní objekty
 • Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. – Oprava komunikace Nedašova Lhota
 • Weekamp Doors s.r.o. – Oprava komunikace v areálu v Lačnově
 • Wicke CZ, s.r.o. – Oprava komunikace v areálu firmy ve Slušovicích
 • Zlínské stavby, a.s. – Oprava komunikace v SWS Slušovice