title image

Přehled významných staveb provedených v roce 2015

 • Obec Hřivínův Újezd – Silnice III/49718: Hřivínův Újezd – prodloužení chodníku
 • Obec Drnovice – Rekonstrukce místní komunikace v obci Drnovice
 • Obec Bratřejov – Oprava místní komunikace po živelné události
 • Obec Hostišová – Rekonstrukce MK Hostišová, Pod Kaplí – odstranění nebezpečného úseku
 • Obec Lhota – Investiční rekonstrukce chodníku podél komunikace III/4978 – II. etapa
 • Obec Březnice – Oprava místní komunikace „Zeťův žleb“ v obci Březnice
 • IMOS group s.r.o. – Oprava komunikace po kanalizaci – Bojkovice
 • Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava MK – Bílovice
 • Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava komunikace na stavbě kanalizace ve Véskách
 • Zlínské stavby, a.s. – Oprava komunikace – Drnovice – Anvis AVT – Dostavba výrobní haly
 • Zlínské stavby, a.s. – Oprava komunikace – Valašské Klobouky – sídliště Palackého
 • Jiří Martínek, Uherské Hradiště – Oprava komunikace na benzině – Rajhrad
 • Zdeněk Kedroň – Oprava komunikací a parkoviště
 • Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. – Silnice II/492: Zádveřice – Horní Lhota, silniční svodidla
 • IMOS group s.r.o. – Silnice III/49516 Bojkovice, průjezdní úsek
 • Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava komunikace po kanalizaci Horní Němčí
 • Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. – Oprava komunikace u hřiště – Loukov
 • Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava komunikace po kanalizaci – Bojkovice
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín – Čištění vozovek – silnice I. třídy ve Zlínském kraji – 2015
 • Obec Šumice – Oprava místní komunikace Záhumní 2
 • Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Silnice III/50736 – Nedašova Lhota
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – Zdounky – Olšina
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem – Rychlov, Loukov
 • ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o. – Oprava komunikací v areálu ZOO Zlín
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Rekonstrukce komunikace – areál SÚS Kroměřížska, s.r.o. – Kotojedy
 • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – Tesák
 • Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. – III/4284 Orlovice – průtah
 • Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava komunikace – Nedašova Lhota, dodávka a montáž svodidel
 • Zlínské stavby, a.s. – Oprava komunikace – Drnovice – Anvis AVT – Dostavba výrobní haly III.
 • KOTRLA a.s. – Oprava komunikace v areálu firmy KOTRLA a.s. – Vsetín
 • Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. – Vysprávky II/379 Vyškov – Drnovice, III/37926 Drnovice – Luleč, II/431 Vyškov – ul. Nádražní, II/379 Drnovice – Ježkovice
 • SILAMO s.r.o. – Oprava komunikace – akce Kasko spol. s r.o., Slavkov