title image

Přehled významných staveb provedených v roce 2010

 • Správa a údržba silnic Valašska s.r.o. – oprava komunikací v areálu společnosti ve Valašském Meziříčí
 • ARAVER Staré Město – oprava účelových komunikací
 • TS Luhačovice – oprava místních komubnikací tryskací metodou
 • Městys Pozlovice – oprava místních komubnikací tryskací metodou
 • Obec Sazovice – oprava místní komunikace u koupaliště
 • TOMI-REMONT a.s. – oprava železničních přejezdů tryskací metodou
 • Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. – komunikace Ludkovice – Pradliska: montáž svodidel
 • Obec Lukoveček – oprava místní komunikace Mlýnská
 • Obec Lukoveček – oprava místní komunikace Sýkoří
 • ŘSZK – oprava porpustku v Rudimově
 • PLASTMONT Bures, s.r.o. – frézování a pokládka ABS v areálu společnosti
 • Valentík, s.r.o. – frézování, pokládka ABS – sportovní areál Sazovice
 • SMO a.s. – pokládka OKS a ABS na ČOV Vizovice
 • Obec Tichov – oprava MK na Paseky
 • Obec Lhota – oprava MK a výměna dopravního značení
 • KOWAG – oprava komunikací v areálu společnosti v Rokytnici
 • Anvis AVT s.r.o. – oprava komunikací a stavba parkoviště v areálu v Drnovicích
 • ŘSZK – stavební údržba mostu ev. č. 497-001: Bohuslavice u Zlína
 • Obec Ublo – oprava autobusové točny
 • Obec Halenkovice – oprava MK Kržle a Zemanové
 • Polfin Ploština s.r.o. – oprava komunikací na farmě v Loučce a Tichově
 • DIPS Zlín s.r.o. – pokládka OKS a ABS na MK Na Strži ve Fryštáku
 • SILAMO s.r.o. – pokládka drenážního asfaltu na bežecké dráze v Prakšicích
 • SILAMO s.r.o. – pokládka OKS a ABS na MK v Prakšicích a Velkém Ořechově
 • TOMI REMONT a.s. – frézování a pokládka ABS na žel. přejezdu v Bohuslavicích nad Vláří
 • DIPS Zlín s.r.o. – frézování a pokládka ABS na komunikaci ul. Tovární Fryšták
 • Město Valašské Meziříčí – oprava MK ul. Nerudova
 • Město Fryšták – úpravy křižovatky II/489 a II/490
 • Město Staré Město – oprava MK na ul. Seiferova, Bří Mrštíků a Kopánky
 • Domov pro seniory Burešov p.o.  – chodnímk v zahradě
 • DIPS Zlín s.r.o. – oprava účelové komunikace v areálu Barum Continental v Otrokovicích
 • Elkoplast Slušovice s.r.o. – oprava ploch v areálu společnosti
 • STAPESTAV – oprava komunikací v areálu RENOMIX Louky