title image

Přehled významných staveb provedených v roce 2008

 • Obec Lukoveček – místní komunikace a chodník Ulica a Pasíčka
 • SÚS Břeclav, s.r.o. – osazení směrových sloupků v úseku Napajedla – Halenkovice
 • PSVS, a.s. – oprava silnice II/490 Fryšták – Žabárna
 • VHS Javorník CZ s.r.o. – oprava rýh na komunikaci v Pitíně
 • ELSO systém, spol. s.r.o. – dostavba autosalonu KIA ve Zlíně
 • ŘSZK – sanace zátrhu na silnici III/05 751 Sidonie
 • SÚS Kroměřížska, s.r.o. – vysprávky AB na silnici II/150 Bystřice p. Hostýnem
 • SÚS Kroměřížska, s.r.o. – pokládka ABS v obci Nová Dědina
 • Lesy ČR, s.p. – vyžínání krajnic lesních cest
 • Obec Lidečko – pokládka OKS a ABS v obci
 • Město Fryšták – chodník Fryšták – Žabárna II. etapa
 • SVS CORRECT spol. s.r.o. – pokládka OKS a ABS na stavbě na Kudlově
 • ŘSZK – oprava odvodnění na komunikaci III/43 826 Tlumačov
 • ŘSZK – oprava mostu ve Slušovicích a Nedašově Lhotě
 • Statutární město Zlín – živičné povrchy hřiště na Obecinách
 • SÚS Kroměřížska, s.r.o. – oprava komunikace II/490 Martinice
 • SÚS Valašska s.r.o. – pokládka povrchu haly ve Valašském Meziříčí
 • Obec Kašava – oprava místních komunikací v obci
 • ContiMade spol s.r.o. – oprava areálových komunikací a ploch
 • KKS, spol. s.r.o. – odstavné a parkovací plochy v areálu firmy LADOS a.s.
 • Obec Březolupy – oprava mostu přes potok