title image

Přehled významných staveb provedených v roce 2006

 • ALPINE CZ s.r.o. – oprava komunikace – Vsetín, Bobrky
 • TUFÍR s.r.o. – zpevněné plochy ve Slavkově u UB
 • Statutární město Zlín – výroba a montáž DZ v areálu SVIT Zlín
 • Rádio Zlín, s.r.o. – parkoviště pro motorová vozidla
 • LUKROM, s.r.o. – skladová hala Tlumačov
 • BELPO Luhačovice – stavba DPS Luhačovice – zpevněné plochy
 • ELSO System, s.r.o. – sobor bytových domů – komunikace, Novosady Holešov
 • Obec Březnice . oprava komunikace Lánovka
 • SMO a.s. – oprava silnice III/49728 Mistřice
 • ZEPSTAV s.r.o. – oprava parkoviště na ulici Přílucká
 • Obec Rudimov – realizace chodníků v obci
 • ŘSZK – silnice III/4942 – Vysoké pole, most ev. č. 4942-2