title image

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., provádí frézování živičných povrchů frézou Wirtgen W100i a Wirtgen DC50, které mají šířku záběru 1,0 m a 0,5 m a vyfrézují povrch do hloubky 30 cm a 18 cm. Jsme schopni zajistit frézování frézou Wirtgen šířky 2,00 m při větších výměrách.

Vzhledem k tomu, že vlastníme dostatek nákladních vozidel, jsme schopni zajistit i odvoz vyfrézovaného materiálu.