title image

Zimní údržba probíhala v uplynulé sezóně na silniční síti okresu Zlín v celkovém rozsahu 473,333 km silnic II. a III. třídy. Technika byla nasazena v celkové dílce 64 zásahových dnů. Sypače, traktory a další vozy údržby najezdily téměř 100 tisíc km.

Zhodnocení přípravy na zimní období ve vztahu ke skutečnému průběhu zimní údržby
Příprava na zimní období proběhla do 31. 10. 2020 v činnostech:
▪ předzásobení požadovaným množstvím posypového materiálu
▪ příprava dispečerského pracoviště
▪ provedení školení pracovníků zařazených do výkonu zimní údržby
▪ osazení zimních SDZ a sněhových tyčí
▪ uzavření SOD na traktorovou výpomoc při zimní údržbě
Osazení sněhových zábran dle plánu ZÚ bylo provedeno do 15. 11. 2020.


Zhodnocení mechanizačního vybavení, počtu strojů, jejich poruchovosti, oprav apod.
Po dvou předcházejících mírných zimách nás letošní zima prověřila. Technika byla nasazena v nepřetržitém provozu bez zásadnějších poruch a s minimem závad.
Nasazená technika určená na údržbu vozovek je za běžných podmínek dostačující, v případě intenzivního spadu sněhu a zejména v dopravní špičku dochází ve Zlíně a jeho okolí k tvorbě kolon a prodlužování dojezdových časů až na hranici, kterou nařizuje zákon o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška. Velmi se osvědčilo rozšíření plánu ZÚ o okruh ve městě Zlín, zejména nasazení na Jižních Svazích, které realizuje traktorový sypač. Tímto opatřením, které bylo realizováno na základě požadavku DSZO je provoz v době intenzivního spadu sněhu plynulejší a hlavně bezpečnější.
Poruchovost techniky byla minimální, vrací se nám péče o techniku a pravidelná modernizace vozového parku.

Zhodnocení organizace práce – personálního zabezpečení úkolů, dodržování časových limitů apod.
Organizační schéma rozdělení odpovědností při zajištění zimní údržby, které bylo uvedeno v plánu zimní údržby a následná organizace práce, která byla dle této organizační struktury prováděna včetně obsazení jednotlivých pozic pracovníky, byla vyhovující.
Časové limity pro zajištění sjízdnosti komunikací dle schváleného plánu zimní údržby byly a jsou dodržovány, na komunikacích ve II. a III. pořadí důležitosti byly zásahové časy většinou poloviční, než nám ukládá zákon.
Zimní údržba vozovek je řízena z jednoho dispečerského stanoviště ve Zlíně, kontrolu stavu vozovek a kontrolu provádění zimní údržby zajišťují dva druzí dispečeři v osobních vozidlech, kteří předávají informace na dispečerské stanoviště.
V pracovní době jsou výjezdy vozidel prováděny přímo z jednotlivých středisek, které se nacházejí ve Zlíně, v Zádveřicích a ve Valašských Kloboukách.
Výjezdy posypových vozidel k provádění zimní údržby mimo pracovní dobu jsou prováděny ze středisek nebo z domácí pohotovosti – místa bydliště řidičů a jsou prováděny do 0,5 hod. od příkazu dispečera zimní údržby.

Zhodnocení ostatních podmínek – umístění a sociální vybavení pracovišť, výpomoci apod.
Prováděná výpomoc pro zajištění zimní údržby komunikací, která byla prováděna na základě sjednaných smluv o dílo, byla prováděna v pořádku, s dodržením časových lhůt, které byly uvedeny v jednotlivých článcích smluv o dílo.
Jednotlivá střediska, ze kterých jsou prováděny zásahy pro zajištění zimní údržby komunikací, jsou vybavena plně vyhovujícím počítačovým vybavením, komunikační technikou a sociálním zařízením, které pokryjí veškeré potřeby zaměstnanců.

Samotný dokument k vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji za okres Zlín za zimní sezónu 2020-2021 naleznete zde.

Vyhodnocení zimní údržby 2020-2021 za Zlínský kraj najdete také na www.řszk.cz.error

Sledujte nás na Facebooku, ať vám neuniknou novinky ze zlínských silnic