title image

Po dvou předcházejících, mírných zimách, ta letošní důsledně prověřila připravenost a možnosti Správy a údržby silnic Zlínska.

Zimní údržba probíhala v uplynulé sezóně na silniční síti okresu Zlín v celkovém rozsahu 520,551 km, z toho je 47,218 km silnic I. třídy a 473,333 km silnic II. a III. třídy. Technika byla nasazena 58 dnů. Sypače, pluhy, traktory a další vozy údržby najezdily téměř 97 tisíc kilometrů.

„Mohu konstatovat, že technika byla nasazena v nepřetržitém provozu, bez zásadnějších poruch a s minimem závad. Udělali jsme maximum k tomu, aby byl provoz v době intenzivního spadu sněhu co možná nejvíce plynulý a především bezpečný, bez tvorby kolon a nadměrného prodlužování dojezdových vzdáleností,“ uvedl jednatel Správy a údržby silnic Zlínska Libor Lukáš a dodal: „Poruchovost techniky byla minimální, a to díky kvalitní péči, servisu a pravidelné modernizaci vozového parku“.

SÚS Zlínska byla také dostatečně předzásobena požadovaným množstvím posypového materiálu – toho v letošní sezóně spotřebovala přibližně 7 tisíc tun. Jednalo se o 3510 t posypové soli, ta byla zkrápěna 1 092 000 l solanky a 3440 t drceného kameniva frakce 4/8 mm.

„Nejvíce zásahových dnů proběhlo v měsících lednu a únoru. V lednu naši pracovníci vyráželi za údržbou silnic ve 24 dnech, v únoru to bylo dnů 19,“ doplňuje dále jednatel společnosti.

Podle něj mělo na dobrém zvládnutí situace podíl hned několik faktorů – kromě zajištění a přípravy kvalitní techniky se jednalo především o předzásobení požadovaným množstvím posypového materiálu, přípravu dispečerského pracoviště, provedení školení pracovníků zařazených do výkonu zimní údržby apod.                                                                                                          

„Časové limity pro zajištění sjízdnosti komunikací dle schváleného plánu zimní údržby byly a jsou dodržovány, na komunikacích ve II. a III. pořadí důležitosti byly naše zásahové časy dokonce až o polovinu kratší, než nám ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Vozidla vyjíždějí ze středisek, která se nacházejí ve Zlíně, Zádveřicích a Valašských Kloboukách,“ uzavírá Libor Lukáš.                      

O nás:

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. je obchodní společností, která navazuje na tradice státních silničních údržbových organizací již od roku 1963.

Ve své současné podobě existuje od roku 2003 jako organizace spadající pod Zlínský kraj a její hlavní náplní je údržba silnic II. a III. tříd v okrese Zlín, které vlastní Zlínský kraj. Do okruhu činnost SÚS Zlínska patří také údržba silnic I. tříd, které patří do vlastnictví státu (ŘSD ČR). Zlínští silničáři vykonávají taktéž stavební práce, kde se specializují na pokládku živičných povrchů pro potřeby firem, obcí i měst. Vlastní flotilu malé stavební mechanizace, určenou pro pokládku asfaltobetonových povrchů, např. parkovišť, zpevněných a odstavných ploch v areálech firem, budování cyklostezek nebo zemědělských komunikací.

Společnost je personálně i technicky velmi dobře vybavena a jejím prioritním cílem je poskytování kvalitních služeb a chce být kvalitním partnerem pro všechny současné i budoucí zákazníky.

Kontakt pro média:

Polášek David
602 318 370

Libor Lukáš
731 555 000

Tisková zprávaerror

Sledujte nás na Facebooku, ať vám neuniknou novinky ze zlínských silnic