title image

Propady v tržbách způsobené mírnou loňskou zimou a jarními omezeními v souvislosti s pandemií koronaviru vyrovnává SÚS Zlínska ve druhé polovině roku. Postupně se totiž vedle silniční údržby oživil zájem obcí a firem, především o drobné stavby a opravy.

„Jarní vlna pandemie výrazně omezila zájem ze strany podniků i malých soukromých zájemců. Nejasná byla také situace ve financování údržby a budování komunikací ze strany státu i kraje. Potřebné výkony tak byly zajišťovány z velké časti nestavební údržbou na krajských komunikacích. Pozornost byla věnována údržbě zeleně, dopravnímu značení, odvodňování. Pozitivem zůstává, že se v údržbě podařilo udělat významný a viditelný kus užitečné práce,“ uvedl jednatel SÚS Zlínska Vladimír Kutý.

Postupně však ve druhé polovině roku začaly přibývat i stavební zakázky, například opravy a stavby příjezdových cest k nemovitostem, opravy a budování ploch nebo drobné silniční stavby. Mezi největší zakázky patřily například pokládka asfaltobetonu na provozním dvoře firmy Lukrom Kroměříž v objemu 1,2 milionu korun nebo obslužné komunikace společnosti Zeas Bystřice pod Lopeníken zhruba za milion korun.

„Postupně se situace dostala do normálu a přerostla v poměrně značnou poptávku ze strany obchodních partnerů i kraje. Můžeme tedy konstatovat, že stavební sezóna ještě zdaleka nekončí, práce jsou naplánovány až do poloviny měsíce listopadu. Do té doby nás čeká realizace významné zakázky, kterou je výměna svodidel ve Zlíně na Kudlově v objemu asi 5,5 milionu korun,“ uvedl Kutý. Společnosti se tak díky významnému oživení, motivaci zaměstnanců a tlaku na efektivitu prováděné práce daří postupně výpadek ve výrobě snižovat.