title image

I přes mnohem méně příznivé okolnosti na trhu, vyšší vstupní ceny a celkově méně poptávky dosáhla SÚS Zlínska v roce 2019 celkových výnosů 120,5 milionu korun a dokázala vyrovnat hospodářsky rekordní rok 2018. Zásluhu na tom měla také obchodní aktivita a vysoká produktivita práce na jednoho zaměstnance.

„Dobrý výsledek se podařilo dosáhnout díky intenzívnímu úsilí a navzdory tentokrát nepříznivým okolnostem, šlo o pokles zájmu obcí o opravy místních komunikací, významné snížení krajských investic do komunikací, netypicky mírnou zimu nebo ukončení zakázky sečení travních porostů u silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Tyto okolnosti byly přesně opačné, než v roce 2018, kdy byla tuhá zima, investovalo se kvůli volbám a celkově jsme zaznamenali velkou poptávku,“ uvedl jednatel SÚS Zlínska Vladimír Kutý.

Výsledek je o to cennější, že během roku 2019 stoupla cena prakticky všech vstupů, ať už materiálu, náhradních dílů, servisních prací nebo mezd. Díky optimalizaci nákladových položek však došlo pouze k půl procentnímu meziročnímu nárůstu nákladů na 113,3 milionu korun.
„Dobrých výsledků lze dosáhnout jen s dobrým a pozitivně motivovaným pracovním kolektivem. Personální situace byla i v roce 2019 stabilizovaná. Průměrná mzda zaměstnanců ve společnosti narostla o téměř 6 procent a tím se společnost definitivně přesunula z chvostu přehledu srovnatelných „silničářských“ organizací do středu tohoto pole,“ uvedl Vladimír Kutý.

Největší objem prací v roce 2019 byl tradičně realizován na opravách a údržbě krajských komunikací II. a III. třídy, šlo o 57 milionů korun, na silnicích I. třídy pak byly provedeny práce za 12,5 milionu korun. Společnosti se dařily také zakázky v segmentu prací pro obce a firmy. 

„Cílem pro letošní rok v situaci stagnujících investic do oprav krajských komunikací a znatelně nastupující ekonomické recese je, nepřipustit hospodářský propad společnosti, udržet kolektiv zaměstnanců a jejich mzdy, investovat v objemu předchozích let,“ uzavřel Kutý.error

Sledujte nás na Facebooku, ať vám neuniknou novinky ze zlínských silnic