title image

Celkem 78 stavebních zakázek v souhrnné hodnotě zhruba 35 milionů korun zrealizovala v průběhu letošní stavební sezony SÚS Zlín.

Většina z těchto zakázek, celkem 58, byla pro soukromé subjekty, a to za téměř 27 milionů korun. Pro dvacítku obcí to byly práce za necelých 8 milionů korun. Šlo především o zpevněné, odstavné a parkovací plochy nebo opravy místních komunikací.

„Také letošní léto bylo z hlediska naplněnosti stavebními pracemi silné a de facto doháníme loňský rekordní ročník. Jsme rádi, že k nám míří řada firem i obcí a mnozí zákazníci se vracejí, což svědčí o jejich spokojenosti,“ uvedl jednatel SUS Zlín Vladimír Kutý.

Společnost se věnovala také dalším pracím a běžné údržbě na komunikacích všech tříd, které vlastní stát a kraj. Šlo o frézování a pokládku asfaltového betonu v objemu 11 tisíc metrů čtverečních, vysprávky pomocí turbomechnismu v objemu 900 tun, zameteno samosběrem bylo 285 kilometrů silnic, posečeno bylo 3,6 tisíce metrů čtverečních travních porostů. Bylo realizováno čištění rigolů, vpustí, osazování dopravních značek a svodidel.

Nejvýznamnější zakázky

  • Odstavné a parkovací plochy v areálu firmy CUTCO a.s., Unčovice, cca 2 mil. Kč
  • Odstavné a parkovací plochy pro firmu KOTRLA a.s., cca 2,5 mil. Kč
  • Oprava zpevněný ploch v areálu firmy PODHORAN LUKOV a.s., cca 4, 2 mil. Kč
  • Oprava místních komunikací pro obec POHOŘELICE, cca 2, 45 mil. Kč


error

Sledujte nás na Facebooku, ať vám neuniknou novinky ze zlínských silnic