title image

Sečení trávy, opravy svodidel, dopravního značení, vysprávky výtluků a plošné vysprávky, opravy mostů, drobné stavební činnosti nebo údržba dřevin. To je výčet základních prací, které na přelomu měsíců května a června realizují silničáři na komunikacích všech tříd v okrese Zlín.

„Momentálně intenzivně sečeme, protože tráva je a bude poměrně silná po zimních srážkách a deštivém květnu, takže z tohoto pohledu jde o náročné jaro. Intenzivně realizujeme vysprávky výtluků a poruch po zimě. Těchto prací je poměrně velké množství, což je dáno tím, jak silně a cyklicky kvůli počasí v zimě silnice zamrzaly a rozmrzaly,“ uvedl jednatel SÚS Zlín Vladimír Kutý. Náročná zima se projevila i na majetku obcí a dalších subjektů, proto má společnost nyní řadu zakázek na vysprávky pro obce i soukromé firmy.

Tím hlavním zákazníkem je však Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), pro něhož SÚS Zlín spravuje 135 kilometrů silnic II. tříd a dalších 335 kilometrů silnic III. tříd. Pro státní Ředitelství silnic a dálnic je to dalších téměř 78 kilometrů komunikací I. třídy.

Práce na krajských silnicích určuje jejich stav, který je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Používá se 5ti bodová stupnice, známka průměrného celokrajského hodnocení pro rok 2018 činí 3,38, v okrese Zlín je k 30. září loňského roku známka 3,4. Výborných povrchů je tady 63 kilometrů, dobrých 100 kilometrů, vyhovujících 54 kilometrů, nevyhovujících 93 kilometrů, havarijních potom 160 kilometrů. Hodnocení se v posledních osmi letech mírně zlepšuje. Do oprav krajských silnic, které zlínská SÚS pro ŘSZK realizuje, letos půjde zhruba 65 milionů korun.