title image

Přestavovat techniku ze zimního provozu na jarní začali po letošní náročné zimě, kdy byl leden nejtěžší za posledních patnáct let, zlínští silničáři. Podle vývoje klimatických podmínek je postupně na jarní a letní práce přestavěno 25 kusů techniky. Jako první jsou připraveny zametače na úklid po zimě a vysprávkové soupravy na opravy výtluků, následně sekačky na kosení travních porostů.

„Samotný jarní úklid byl zahájen těsně před polovinou března, kdy začalo zametání se samosběrem, údržba směrových sloupků a ruční sběr odpadků z příkop,“ uvedl jednatel SÚS Zlín Vladimír Kutý. Právě sběr odpadků je letos velmi nákladný. Na zhruba sto metrů silnice je uklizeno až sto litrů odpadu. „To jsou opravdu vysoká čísla a nesvědčí o zodpovědném přístupu některých z nás k životnímu prostředí. Zejména v době, kdy jsou k dispozici sběrné dvory, na které je možno odpad bezplatně vyvézt, je vyhazování odpadků podél cest jen těžko pochopitelné. Proto i touto cestou apelujeme na spoluobčany, aby se k přírodě a potažmo veřejným rozpočtům chovali šetrně,“ dodal Vladimír Kutý.

Opravy výtluků na komunikacích zahájila zlínská správa a údržba silnic 20. března. I pokud by počasí těmto pracím přálo o něco dříve, není možné je realizovat, protože rozhodující je zahájení provozu obaloven živičných směsí a dodávek asfaltových emulzí.  Dalším důvode je také legislativa, zejména platný plán zimní údržby. „Dřívější přestavbu veškeré techniky a zahájení jarních prací a oprav výtluků nemůžeme realizovat právě z důvodu závazku plnění úkolů dle plánu zimní údržby a také s ohledem na to, co nám ukládá zákon o provozu a pozemních komunikacích. Jednoduše řečeno, musíme být připraveni i na poslední záchvěvy zimy na konci této sezony,“ vysvětlil provozní náměstek David Polášek.