title image

Nejnáročnější leden za posledních patnáct let zažili letos pracovníci Správy a údržby silnic Zlínska, tento měsíc napočítali 27 zásahových dnů. Celkem za uplynulou zimu v měsících listopad až únor napočítali 75 zásahových dnů. Mechanismy za tuto dobu najezdily na udržovaných 515 kilometrech silnic všech tříd téměř 90 tisíc kilometrů, další více než 10 tisíc najely osobní automobily při kontrolách, organizaci práce a menší údržbě. Spotřebováno bylo více než 6 570 tun různých druhů posypových materiálů, zapojeny byly desítky mechanismů.

„Z těchto čísel je patrné, jak náročná letošní zima, zejména na přelomu roku, byla. Také v prosinci jsme absolvovali 24 zásahových dnů. Přesto se nám na většině komunikací, především druhé a třetí třídy, dařily držet poloviční zásahové časy. Pokud jsme zaznamenali komplikace, byly především ve Zlíně. V případě intenzivního sněžení a zejména v dopravní špičce dochází ve Zlíně a jeho okolí k tvorbě kolon a tím také k prodlužování našich dojezdových časů, někdy až na zákonem určenou hranici,“ uvedl výrobní náměstek SÚS Zlínska David Polášek.

Nejintenzivnější sněžení za letošní zimní sezonu silničáři zaregistrovali ve dnech 4. a 5. ledna a 8. a 9. ledna, kdy množství napadaného sněhu dosahovalo až 45 centimetrů za 12 hodin. V tuto dobu byla nasazena veškerá technika i s náhradními sypači a smluvně zajištěnou výpomocí.

Zimní údržba vozovek na Zlínsku je řízena z dispečerského stanoviště ve Zlíně, kontrolu stavu vozovek a kontrolu provádění zimní údržby zajišťují další dva dispečeři v osobních vozidlech, kteří předávají informace přímo z terénu na dispečink. V pracovní době jsou výjezdy vozidel prováděny z jednotlivých středisek, které se nacházejí ve Zlíně, Zádveřicích a ve Valašských Kloboukách. „Pro zajímavost lze uvést, že výjezdy posypových vozidel mimo pracovní dobu jsou z domácí pohotovosti a jsou prováděny nejpozději do půl hodiny od příkazu dispečera,“ David Polášek.