Stavby provedené v roce 2015

Obec Hřivínův Újezd – Silnice III/49718: Hřivínův Újezd – prodloužení chodníku

Obec Drnovice – Rekonstrukce místní komunikace v obci Drnovice

Obec Bratřejov – Oprava místní komunikace po živelné události

Obec Hostišová – Rekonstrukce MK Hostišová, Pod Kaplí – odstranění nebezpečného úseku

Obec Lhota – Investiční rekonstrukce chodníku podél komunikace III/4978 – II. etapa

Obec Březnice – Oprava místní komunikace „Zeťův žleb“ v obci Březnice

IMOS group s.r.o. – Oprava komunikace po kanalizaci – Bojkovice

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava MK – Bílovice

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava komunikace na stavbě kanalizace ve Véskách

Zlínské stavby, a.s. – Oprava komunikace – Drnovice – Anvis AVT – Dostavba výrobní haly

Zlínské stavby, a.s. – Oprava komunikace – Valašské Klobouky – sídliště Palackého

Jiří Martínek, Uherské Hradiště – Oprava komunikace na benzině – Rajhrad

Zdeněk Kedroň – Oprava komunikací a parkoviště

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. - Silnice II/492: Zádveřice – Horní Lhota, silniční svodidla

IMOS group s.r.o. - Silnice III/49516 Bojkovice, průjezdní úsek

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava komunikace po kanalizaci Horní Němčí

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. – Oprava komunikace u hřiště – Loukov

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava komunikace po kanalizaci – Bojkovice

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín – Čištění vozovek – silnice I. třídy ve Zlínském kraji – 2015

Obec Šumice – Oprava místní komunikace Záhumní 2

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Silnice III/50736 – Nedašova Lhota

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – Zdounky – Olšina

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem -   Rychlov, Loukov

ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o. – Oprava komunikací v areálu ZOO Zlín

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Rekonstrukce komunikace – areál SÚS Kroměřížska, s.r.o. – Kotojedy

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. – Oprava komunikací II. a III. tříd – okres Kroměříž – Tesák

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. – III/4284 Orlovice – průtah

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. – Oprava komunikace – Nedašova Lhota, dodávka a montáž svodidel

Zlínské stavby, a.s. – Oprava komunikace – Drnovice – Anvis AVT – Dostavba výrobní haly III.

KOTRLA a.s. – Oprava komunikace v areálu firmy KOTRLA a.s. – Vsetín

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. – Vysprávky II/379 Vyškov – Drnovice, III/37926 Drnovice – Luleč, II/431 Vyškov – ul. Nádražní, II/379 Drnovice – Ježkovice

SILAMO s.r.o. – Oprava komunikace – akce Kasko spol. s r.o., Slavkov