Stavby provedené v roce 2014

Město Slušovice – oprava parkovací plochy na ul. Družstevní

Obec Karlovice – Rekonstrukce MK u lesa

Centring s.r.o. – Oprava komunikace ALPIQ Generation

SILAMO s.r.o. – Oprava komunikace u váhy ve Slováckých strojírnách

Technické služby Zlín s.r.o. – oprava komunikace v areálu TS Zlín

Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o. – Oprava MK ve Zborovicích, ul. Hřbitovní

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. – Oprava komunikace u garáží v Novém Jičíně

Obec Hostišová – modernizace chodníku – odstranění nebezpečného úseku k autobusové točně

Město Valašské Klobouky – oprava MK Lipina

EUROVIA CS a.s. – Silnice II/492: Zádveřice – Horní Lhota, bezbariérová úprava chodníku

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. – Silnice III/49721: Kelníky – mostní objekt

Cream real Estate s.r.o. – vybudování odstavných ploch v areálu Svit

Obec Letonice – Stavební úpravy účelové komunikace u hřbitova

Obec Korytná – Stavební úpravy místní komunikace v obci Korytná

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. – Oprava místní komunikace ve Vyškově, ul. 9. května

Obec Svárov – rekonstrukce lesní cesty

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o – oprava místní komunikace ul. 1. máje, Letonice

Centring, s.r.o. – Oprava komunikace při revitalizaci centrální částí obce Tečovice

Obec Lhota – oprava místní komunikace po bleskové povodní

HOKR STAVBY s.r.o. – oprava komunikace u hřiště v Sudoměřicích