Stavby provedené v roce 2006

ALPINE CZ s.r.o. – oprava komunikace – Vsetín, Bobrky

TUFÍR s.r.o. – zpevněné plochy ve Slavkově u UB

Statutární město Zlín – výroba a montáž DZ v areálu SVIT Zlín

Rádio Zlín, s.r.o. – parkoviště pro motorová vozidla

LUKROM, s.r.o. – skladová hala Tlumačov

BELPO Luhačovice – stavba DPS Luhačovice – zpevněné plochy

ELSO System, s.r.o. – sobor bytových domů – komunikace, Novosady Holešov

Obec Březnice . oprava komunikace Lánovka

SMO a.s. – oprava silnice III/49728 Mistřice

ZEPSTAV s.r.o. – oprava parkoviště na ulici Přílucká

Obec Rudimov – realizace chodníků v obci

ŘSZK – silnice III/4942 – Vysoké pole, most ev. č. 4942-2