Nabízíme

Oprava ulice Menclovice v Uherském Hradišti

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., nabízí zájemcům a obchodním partnerům následující služby:

  • Realizace a opravy komunikací, chodníků, parkovišť a zpevněných ploch
  • Vysprávky komunikací a ploch asfaltovými technologiemi TURBO
  • Pokládka asfaltového betonu finišerem VÖGELE a DEMAG
  • Frézování živičných povrchů frézou WIRTGEN
  • Dodávka a montáž svislého dopravního značení
  • Dodávka a montáž ocelových silničních svodidel
  • Sečení travních porostů podél místních a účelových komunikací
  • Opravy mostních objektů a silničního příslušenství
  • Odvodnění komunikací (příkopy, žlaby, propustky)
  • Výškové úpravy uličních vpustí a poklopů šachet v komunikacích

Pro zaměření a nacenění Vaší stavby kontaktujte:

Obchodní náměstek
Ladislav Váňa
mobil: 728 176 584, e-mail: vana@suszlin.cz

Výrobní náměstek
David Polášek
mobil: 602 318 370, e-mail: polasek@suszlin.cz

Leták firmy:

IMG_0980

Realizace a opravy veškerých dopravních staveb

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., provádí realizace a opravy veškerých komunikací (osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů), chodníku (osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, kladení zámkové dlažby), parkovišť a zpevněných ploch pro obce, města, právnické i fyzické osoby nejen na území Zlínského kraje. Veškerá stavební technika je ve vlastníctví společnosti Správa a …

Zobrazit stránku »

IMG_1009

Pokládka asfaltového betonu finišery VOGELE a DEMAG

Pokládku asfaltového betonu provádíme pásovými finišery VOGELE SUPER 1300-2 a VOGELE SUPER 800.  Pokládku tím zajišťujeme v šířce od 1,20 m do 5,00 m v jednom záběru. Hutnění asfaltových betonů provádíme vibračními válci BOMAG BW 80 AD-2, Hamm HD 12VV, Hamm HD 70 a Hamm HD14. Asfaltové směsi jsou odebírány z obaloven v Zádveřicích, Šenově …

Zobrazit stránku »

IMG_1083

Frézování živičných povrchů frézou WIRTGEN

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., provádí frézování živičných povrchů frézou Wirtgen W100i a Wirtgen DC50, které mají šířku záběru 1,0 m a 0,5 m a vyfrézují povrch do hloubky 30 cm a 18 cm. Jsme schopni zajistit frézování frézou Wirtgen šířky 2,00 m při větších výměrách. Vzhledem k tomu, že vlastníme dostatek nákladních …

Zobrazit stránku »

Tryskací metoda v zámeckém parku

Vysprávky komunikací a ploch asfalt. směsí za tepla a tryskovou technologií TURBO

Vysprávky asflatobetonových komunikací tryskovou metodou Technologie vysprávek asfaltobetonových komunikací tryskovou metodou spočívá ve vyplňování poruch obrusných vrstev směsí ušlechtilého kameniva a asfaltové emulze pomocí speciálního zařízení pod tlakem stlačeného vzduchu. Technologie je vhodná pro vysprávky drobnějších výtluků, otevřených povrchů, místních prosedlin a uvolněných povrchových vrstev vozovek. Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., realizuje pomocí zařízení …

Zobrazit stránku »

IMG_1290

Strojní zametání komunikací a ploch

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., zabezpečuje čištění komunikací a ploch pomocí samosběrných zametacích strojů a mycích a kropících nástaveb. Zametač K 7 na podvozku MB Actros a K 3,5 na podvozku MB Unimog Samosběrné zametací stroje s výkonnou turbínou a sběračem. Jsou umístěny na podvozcích MB Actros a MB Unimog. Pomocí válcových a …

Zobrazit stránku »