Stavby provedené v roce 2008

Obec Lukoveček – místní komunikace a chodník Ulica a Pasíčka

SÚS Břeclav, s.r.o. – osazení směrových sloupků v úseku Napajedla – Halenkovice

PSVS, a.s. – oprava silnice II/490 Fryšták – Žabárna

VHS Javorník CZ s.r.o. – oprava rýh na komunikaci v Pitíně

ELSO systém, spol. s.r.o. – dostavba autosalonu KIA ve Zlíně

ŘSZK – sanace zátrhu na silnici III/05 751 Sidonie

SÚS Kroměřížska, s.r.o. – vysprávky AB na silnici II/150 Bystřice p. Hostýnem

SÚS Kroměřížska, s.r.o. – pokládka ABS v obci Nová Dědina

Lesy ČR, s.p. – vyžínání krajnic lesních cest

Obec Lidečko – pokládka OKS a ABS v obci

Město Fryšták – chodník Fryšták – Žabárna II. etapa

SVS CORRECT spol. s.r.o. – pokládka OKS a ABS na stavbě na Kudlově

ŘSZK – oprava odvodnění na komunikaci III/43 826 Tlumačov

ŘSZK – oprava mostu ve Slušovicích a Nedašově Lhotě

Statutární město Zlín – živičné povrchy hřiště na Obecinách

SÚS Kroměřížska, s.r.o. – oprava komunikace II/490 Martinice

SÚS Valašska s.r.o. – pokládka povrchu haly ve Valašském Meziříčí

Obec Kašava – oprava místních komunikací v obci

ContiMade spol s.r.o. – oprava areálových komunikací a ploch

KKS, spol. s.r.o. – odstavné a parkovací plochy v areálu firmy LADOS a.s.

Obec Březolupy – oprava mostu přes potok